Partners

De partners van ServiKO zijn de bedrijven van ServiKO die u vindt achter de onderstaande groene knoppen.

ServiKO zet in op enerzijds 'Aanvaarde factuur' en anderzijds op 'Raamovereenkomsten'.

Wat is een aanvaarde factuur?
Dit is een overheidsopdracht met een geraamde waarde < 30.000 euro exclusief btw:

  • vormvrij te gunnen;
  • zo goed als geen formele regels;
  • onderworpen aan de algemene beginselen van mededinging en gelijkheid;
  • in principe steeds minimaal 3 ondernemers raadplegen, kan zeker per e-mail, per telefoon, op het internet, etc.

Wat is een raamovereenkomst?
Een overeenkomst: 

  • tussen een of meer aanbesteders en een of meer ondernemers;
  • met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen opdrachten vast te leggen, met name wat betreft de prijzen en eventueel de beoogde hoeveelheden;
  • duurtijd beperkt tot 4 jaar;
  • meerdere modaliteiten.