2.3 De uitzonderingsprocedure: bestellingen waarvoor maar één ondernemer in aanmerking komt