Besturen kunnen bij de medewerkers van DOKO terecht voor ondersteuning bij de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten. DOKO bundelt dan ook alle expertise en kennis verworven en opgedaan door vzw’s IRO en ServiKO en  Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Vzw IRO (Interdiocesane Raad Overheidsopdrachten) fungeerde gedurende verschillende jaren als aankoopcentrale voor scholen en besturen uit het regio's Mechelen-Brussel, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg. In regio West-Vlaanderen werd die opdracht opgenomen door vzw ServiKO. Bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen konden besturen en scholen dan weer terecht voor voorbeeldbestekken, juridische ondersteuning, advies en vormingen op het vlak van de wet op de overheidsopdrachten. Vanuit de overtuiging dat een bundeling van krachten en kennis alleen maar tot meer efficiëntie kan leiden, beslisten de drie partners enige tijd geleden om hun krachten samen onder te  brengen in DOKO. DOKO fungeert als aankoopcentrale voor het uitrollen van raamovereenkomsten, geeft juridische ondersteuning en advies met betrekking tot de wetgeving overheidsopdrachten, stelt voorbeeldbestekken op, organiseert vormingen en ondersteunt netwerkgroepen.

Deze website is verhuisd
Surf naar https://www.doko.be